W Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej realizowane są prace naukowo-badawczo, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy nowe technologie i prowadzimy modyfikacje technologii już istniejących. Nasze rozwiązania były wielokrotnie nagradzane na krajowych i międzynarodowych wystawach i targach m.in. w Brukseli i Genewie.

Zakres najważniejszych kierunków prowadzonych badań:

 • Synteza związków wielkocząsteczkowych:
  – synteza nowych monomerów
  – synteza polimerów, kopolimerów i układów hybrydowych.
 • Otrzymywanie materiałów polimerowych, blend, (nano)kompozytów, organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych.
 • Modyfikacja chemiczna i fizyczna materiałów polimerowych, wykorzystanie katalizy międzyfazowej i promieniowania mikrofalowego.
 • Charakterystyka materiałów polimerowych:
  – oznaczanie ciężaru cząsteczkowego
  – właściwości mechaniczne
  – właściwości termiczne i przewodnictwo cieplne
  – procesy spalania.
 • Przetwórstwo polimerów metodami wtrysku, wytłaczania i formowania reaktywnego.
 • Recykling tworzyw sztucznych, zwłaszcza PET, PUR i PVC.

Wykonywanie ekspertyz związanych ze stosowaniem i oceną jakości materiałów polimerowych dla budownictwa, motoryzacji, przemysłu spożywczego i innych branż.

Informacje o projekcie nr UMO-2011/01/M/ST8/06834 – kliknij tutaj

Informacje o projekcie nr UMO-2011/02/A/ST8/00409 – kliknij tutaj

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 6282719
fax: +48 (12) 6282947
e-mail: c-4@chemia.pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK
Pełnomocnik Kierownika Katedry:
Dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK