Pracownicy Katedry Chemii i Technologii Polimerów prowadzą badania naukowe z zakresu otrzymywania i modyfikacji nowoczesnych materiałów polimerowych. Prowadzone są prace dotyczące otrzymywania i oceny właściwości nanokompozytów polimerowych z krzemianami warstwowymi, POSS i celulozą, tworzyw porowatych (zwłaszcza pianek poliuretanowych), hydrożeli oraz syntezy i recyklingu wybranych polimerów w warunkach promieniowania mikrofalowego. Realizowane są badania w obszarze surowców i polimerów biodegradowalnych, takich jak poliole z olejów roślinnych stosowane do modyfikacji żywic epoksydowych i poliuretanów, oraz poli(kwas asparaginowy) i jego modyfikacje chemiczne i fizyczne z przeznaczeniem do aplikacji w inżynierii biomedycznej. Efektem prowadzonych badań są monografie wydane w języku angielskim i w języku polskim, liczne publikacje naukowe w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, nagrody otrzymane na wystawach krajowych i zagranicznych, a także zlecenia z przemysłu.

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 6282719
fax: +48 (12) 6282947
e-mail: c-4@chemia.pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK
Pełnomocnik Kierownika Katedry:
Dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK