O jednostce

Wybrane kierunki badań, dotyczą:

Wykorzystania reaktorów fluidalnych, w tym do realizacji fluidyzacji dwufazowej i trójfazowej.

Wykorzystania nowych rodzajów reaktorów do realizacji procesów.
chemicznych, np. reaktory barbotażowe z wypełnieniem cenosferowym.

Wykorzystania nowych reaktorów fotokatalitycznych do oczyszczania powietrza.

Otrzymywania i badań materiałów o właściwościach fotokatalitycznych.

Otrzymywania i badań katalizatorów cenosferowych typu core-shell.

Otrzymywania i badań materiałów kompozytowych o ograniczonej palności i emisyjności.

Określania toksyczności mieszanin gazów i ich potencjału cieplarnianego.

Spalania paliw alternatywnych zapewniające zero emisji CO2.

Spalania w pętli chemicznej, ułatwienie w sekwestracji CO2.

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi oraz przemysłem:

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology Institute of geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Kosice

Institute of geotechnics of Slovak Academy of Sciences, Kosice

Grupa Azoty S.A.

ZGH „Bolesław”

Ch. Alwernia S.A.

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 71, +48 (12) 628 27 10
fax: +48 (12) 628 20 36
e-mail: emichnow@pk.edu.pl

Dyrektor Katedry:
Prof. dr hab. inż. Witold Żukowski