O jednostce

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 (12) 628 27 73
fax:
e-mail:

Dyrektor Katedry:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek