Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy dnia

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA NAUKOWO – DYDAKTYCZNEGO

Dziekan WIiTCh PK ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe informacje w załącznikach: Warunki konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego Ankieta personalna

Czytaj całość
Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy dnia

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Dziekan WIiTCh PK ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe informacje w załącznikach: Warunki konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Ankieta personalna

Czytaj całość
Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy dnia

KONKURSY NA STANOWISKA ASYSTENTÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH ORAZ STANOWISKO ADIUNKTA

Dziekan WIiTCh PK ogłasza konkursy na 2 stanowiska asystenta naukowo – dydaktycznego oraz 1 stanowisko adiunkta w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Szczegółowe informacje w załącznikach: Warunki konkursu na stanowisko adiunkta Warunki konkursu 1 na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego Warunki konkursu 2 na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego Ankieta [...]

Czytaj całość
Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca dnia

Konkurs dla studentów III stopnia w ramach programu POWROTY

Informujemy, że w związku z realizacją projektu POWROTY zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla studentów III stopnia. Oferty rekrutacyjne dla studentów należy składać od dnia 10.11.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. Oferta skierowana jest do studentów studiów III stopnia kierunku technologia chemiczna. Otwarty konkurs będzie prowadzony w ramach projektu POWROTY współfinansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. „Synthesis and [...]

Czytaj całość
Dodany przez
w kategorii: Praca, Studenci dnia

Konkurs dla studentów w ramach projektu POWROTY

Informujemy, że w związku z realizacją projektu POWROTY zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla studentów. Oferty rekrutacyjne dla studentów należy składać od dnia 10.11.2016 r. do dnia 23.11.2016 r. Oferta skierowana jest do studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów na WIiTCH na kierunku technologia chemiczna lub biotechnologia. Otwarty konkurs będzie prowadzony w ramach projektu POWROTY współfinansowanego [...]

Czytaj całość
strona  5  z  7