Aktualne władze wydziału wybrane na kadencję 2016-2020.

dbogdal

Dziekan Wydziału

Prof. zw. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
e-mail: pcbogdal@pk.edu.pl

zwzorek

Prodziekan ds. nauki

Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
e-mail: wzor@chemia.pk.edu.pl

psurylo

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Piotr Suryło
e-mail: pesur@chemia.pk.edu.pl

rjasinski

Prodziekan ds. Rozwoju

Dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
e-mail: radomir@chemia.pk.edu.pl