Aktualne władze wydziału wybrane na kadencję 2021-2024.

dziekan-wiitch

Dziekan Wydziału

Dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK
e-mail: pmichor@pk.edu.pl

zwzorek

Prodziekan ds. nauki

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek
e-mail: zbigniew.wzorek@pk.edu.pl

psurylo

Prodziekan ds. studenckich

Dr inż. Piotr Suryło
e-mail: piotr.surylo@pk.edu.pl

rjasinski

Prodziekan ds. organizacyjnych

Dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
e-mail: radomir.jasinski@pk.edu.pl

katarzyna-matras-postolek

Prodziekan ds. ewaluacji i współpracy z zagranicą

Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
e-mail: katarzyna.matras-postolek@pk.edu.pl