Obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku.

Dnia 16.05.2018r. w sali 0/19 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla studentów 1 roku.

Godziny szkolenia:

15:15-16:15 grupy: 11I1, 10T1, 11T1, 12T1,

16:30-17:45 grupy: 10B1, 11B1, 10I1, 13T1

Szkolenie obejmuje tematykę związaną z dydaktyką na WIiTCh i organizowane jest przez WRSS WIiTCh w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich dr inż. Piotrem Suryło.