Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Bradło na temat „Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych”, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK (Politechnika Krakowska)

Recenzenci:
– dr hab. inż. Marcin Środa, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
– dr hab. inż. Jarosław Gawdzik (Politechnika Świętokrzyska).

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Marcin Środa, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Jarosław Gawdzik (Politechnika Świętokrzyska),
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.