Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Gabrieli Barteckiej – Meyer na temat „Badanie właściwości kompozytów poliuretanowo-gumowych otrzymywanych z wyrobów poużytkowych”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Sułkowski (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Marek Kozłowski (Politechnika Wrocławska)
– dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK (Politechnika Krakowska)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Marek Kozłowski (Politechnika Wrocławska),
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK (Politechnika Krakowska),
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.