Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Sienkiewicz na temat „Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych”, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: dr hab. inż. Piotr Czub, prof. PK

Recenzenci:
– dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW (Politechnika Warszawska)
– dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW (Politechnika Warszawska),
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska),
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.