Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Larwy na temat „Analiza numeryczna i eksperymentalna przenoszenia ciepła w wymiennikach gruntowych”, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK (Politechnika Krakowska)
Promotor pomocniczy: dr inż. Monika Gwadera (Politechnika Krakowska)
Recenzenci:

– dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. PW (Politechnika Warszawska)
– dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK (Politechnika Krakowska)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. PW (Politechnika Warszawska)
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK (Politechnika Krakowska)
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.