Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Kurowskiego na temat „Możliwości zastosowania produktów ubocznych przemysłu chemicznego w otrzymywaniu ekologicznych preparatów do usuwania powłok lakierniczych”, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski, prof. zw. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Otmar Vogt

Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak (Politechnika Śląska w Gliwicach)
– dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM (UWM w Olsztynie)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
– recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak (Politechnika Śląska w Gliwicach),
– recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM (UWM w Olsztynie),
streszczenie rozprawy doktorskiej,
– zaproszenie na obronę.