Dodany przez
w kategorii: Badania i nauka

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Chwastowskiego na temat „Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: prof. dr hab. Henryk Kołoczek, prof. zw. PK (Politechnika Krakowska)

Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski (Politechnika Krakowska),
– prof. dr hab. Tomasz Twardowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu).

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
– recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski (Politechnika Krakowska),
– recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. Tomasz Twardowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu),
– streszczenie rozprawy doktorskiej,
– zaproszenie na obronę.