Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Kurleto na temat „Teoretyczne badania struktury form tlenkowych molibdenu i wolframu na krzemionce oraz ich aktywności w metatezie olefin„, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK

Recenzenci:
– dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
– dr hab. Joanna Łojewska (Uniwersytet Jagielloński)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN),
recenzja pracy doktorskiej dr hab. Joanna Łojewska (Uniwersytet Jagielloński),
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.