Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Majki na temat „Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid-6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych”, która odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godz. 12:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24.

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. zw. PK (Politechnika Krakowska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Leszczyńska (Politechnika Krakowska)

Recenzenci:
– prof. dr hab. inż. Grażyna Janowska (Politechnika Łódzka)
– prof. dr hab. inż. Ryszard Steller (Politechnika Wrocławska)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

Załączniki:

– recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Grażyna Janowska

 recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Ryszard Steller

 streszczenie rozprawy doktorskiej

zaproszenie na obronę doktorską