Dodany przez
w kategorii: Studenci

Dziekanat WIiTCh informuje, że ostateczny termin składania kserokopii dyplomów ukończenia studiów I stopnia to: 11.04.2019 r. (czwartek).