W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, działając na podstawie zarządzenia 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, przyjęcia Prodziekana ds. Studenckich zostają zawieszone do 25 marca 2020 r.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą mailową pisząc na adres – piotr.surylo@pk.edu.pl