Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Praca

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS – 14
Termin składania ofert: 02.07.2018r.,  godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia,  Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: chemia analityczna,
2) status doktoranta studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
3) znajomość analitycznych oraz preparatywnych metod i technik w badaniach barwników betalain,

4) dorobek naukowy w zakresie analityki betalain,
5) zdolność do pracy w zespole,
6) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) Otrzymywanie ekstraktów betacyjanin gomfreninowych z owoców i liści Basella alba L.,
2) Ocena wydajności ekstrakcji betacyjanin przy użyciu środków stabilizujących,
3) Ocena właściwości przeciwutleniających betacyjanin gomfreninowych wyizolowanych w czystej formie oraz stabilizowanych w ekstraktach.
4) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3000,- zł brutto miesięcznie w ramach projektu badawczego pt. „Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.  Stypendium na okres 24 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
i Technologii Nieorganicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

Dokumenty należy złożyć do dnia 02.07.2018 roku do godz. 13:00 w sekretariacie Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych z dnia 3 czerwca 2013 r., dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).