Dodany przez
w kategorii: Praca, Projekty, Studenci

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: wykonawca pośredni: student
Typ konkursu NCBR: LIDER IX
Termin składania ofert: 27.06.2019

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończone studia I stopnia (preferowana specjalność: Lekka Technologia Organiczna), po obronie pracy inżynierskiej zwłaszcza o tematyce związanej z syntezą nośników polimerowych, ich enkapsulacją i badaniami nad uwalnianiem substancji czynnych,
 • status studenta studiów II st., preferowany kierunek: Technologia chemiczna
 • znajomość tematyki dotyczącej systemów kontrolowanego dostarczania substancji czynnych (DDS) w oparciu o nośniki polimerowe,
 • mile widziana praca badawcza w ramach Koła Naukowego,
 • zdolność do pracy w zespole.

Opis zadań:

 • synteza nanonośników polimerowych (dobór parametrów prowadzenia reakcji) i ich enkapsulacja przy zastosowaniu wybranych substancji czynnych
 • pomoc przy badaniach nad uwalnianiem substancji czynnych

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 1000,00 zł brutto miesięcznie na okres 3 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” o numerze LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny skierowany do kierownika projektu: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów II st. oraz wykaz ocen za ostatni semestr (dotyczy studentów niebędących studentami WIiTCh Politechniki Krakowskiej),
 4. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 27.06.2019 w sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 10).

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.