Dodany przez
w kategorii: Praca, Studenci

Nazwa jednostki: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

– status studenta studiów drugiego stopnia lub przynajmniej czwartego roku jednolitych studiów realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku inżynieria chemiczna lub technologia chemiczna,
– dobra znajomość języka angielskiego,
– znajomość języka programowania Fortran oraz środowiska obliczeniowego Matlab; mile widziana umiejętność programowania w innych językach,
– wiedza w zakresie metod numerycznych,
– zainteresowanie zagadnieniami ruchu masy w ciałach porowatych z reakcją chemiczną,
– motywacja do pracy naukowej oraz gotowość do rozszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Opis zadań:

Student będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt. „Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora”. Do jego zadań będzie należeć:
– implementacja narzędzi symulacyjnych do analizy dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatorów,
– przeprowadzenie symulacji numerycznych oraz interpretacja uzyskanych wyników,
– opracowanie wyników i przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 18 września 2018, 20:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

– stypendium naukowe w wysokości 1000 PLN miesięcznie płatne przez 9 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– CV,
– zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz wykaz ocen za ostatni semestr (dotyczy studentów niebędących studentami WIiTCh Politechniki Krakowskiej),
– wykaz publikacji i innych osiągnięć,
– Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: kbizon@chemia.pk.edu.pl . W tytule e-maila wpisać „Student – SONATA”.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).