Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy, Projekty

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: pracownik techniczny

Typ konkursu NCBR: LIDER IX
Termin składania ofert: 31.12.2018

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończone studia magisterskie (specjalność: Technologia Polimerów),
 • doświadczenie zawodowe: samodzielna praca badawcza w zakresie syntezy materiałów polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji polimeryzacji wolnorodnikowej,
 • doświadczenie w badaniu właściwości mechanicznych polimerów oraz znajomość organizacji pracy i zasad BHP panujących w laboratorium chemicznym,
 • zdolność do pracy w zespole.

Opis zadań:

 • przygotowanie stanowisk badawczych zwłaszcza przy preparatyce matryc hydrożelowych,
 • przygotowanie stanowisk badawczych do przeprowadzenia badań fizykochemicznych i degradacyjnych;
 • przygotowanie próbek do badań mechanicznych zgodnie z określonymi wymiarami, jakie przewidują normy.

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 1000,- zł brutto miesięcznie na okres 5 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” o numerze LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Potwierdzenie ukończenia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 31.12.2018 w sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 10). Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.