Dodany przez
w kategorii: Praca, Pracownicy, Projekty

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
Nazwa stanowiska: pracownik techniczny
Typ konkursu NCBR: LIDER IX
Termin składania ofert: 30.01.2019, godz. 12:00

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie w wykonywaniu prac laboratoryjnych,
  • zrealizowane praktyki w ośrodku o działalności chemicznej lub biotechnologicznej,

Opis zadań:

  • przygotowanie materiałów, surowców i odczynników do prowadzonych prac badawczych
  • obsługa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej,
  • utrzymanie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego.

Warunki zatrudnienia:
Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 2000 zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy w projekcie ”Osteochit3D – personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX, nr LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018.

 Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr inż. Marek Piątkowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 30.01.2019 do godz. 12:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 230) lub mailowo na adres: marek.piatkowski@pk.edu.pl.
Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.