Dodany przez
w kategorii: Wybory 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIiTCh uprzejmie informuje, że w dniach 14.04., 15.04., 18.04 i 19.04 w godz. 10:00-12:00 będzie prowadzić dyżury, w trakcie których każdy pracownik, doktorant oraz student WIiTCh PK posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo zgłosić  potencjalnego kandydata na Dziekana WIiTCh PK kadencji 2016-2020. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sali nr 12.

Lista osób posiadających bierne prawo wyborcze jest wywieszona na tablicy ogłoszeń WKW OW-C oraz została zamieszczona na stronie internetowej WIiTCh PK w dziale dotyczącym Wyborów 2016.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WIiTCh, dr hab. inż. Robert Grzywacz