Na  podstawie  decyzji  Komisji Rekrutacyjnej zgodnie  z Regulaminem  programu  „Prom – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, dla uczestników z Politechniki Krakowskiej – wsparcie w ramach projektu zostało przyznane 33 osobom. Zostały utworzone dwie listy osób przyjętych do projektu:
lista  podstawowa  (miejsce realizacji aktywności zgodne z przewidzianymi w projekcie)
oraz
lista warunkowa (wymagająca niewielkich zmian miejsca realizacji aktywności), która stanie się listą podstawową po akceptacji zmian w projekcie ze strony instytucji finansującej – NAWA.

Osoby wykazane na liście podstawowej proszone są o niezwłoczny kontakt z Panią dr Joanną Żelazny (jzelazny@pk.edu.pl) celem dopełnienia formalności.

Z osobami z listy warunkowej będziemy kontaktować się po uzyskaniu decyzji ze strony instytucji finansującej – NAWA. Przewidywany termin koniec listopada 2018r.

Lista rankingowa: http://iim.mech.pk.edu.pl/prom/wyniki.pdf