Dodany przez
w kategorii: Technologia chemiczna

Starostów grup: 30T1, 35T1, 10T2 oraz 15T2 proszę o kontakt osobisty w związku z koniecznością dokonania wyboru przedmiotów wybieralnych specjalnościowych na następny rok akademicki.