Wszyscy studenci grup: 11T1, 12T1, 13T1, 11I1, proszeni są o przybycie na zajęcia z Filozofii w poniedziałek 9.10.2017 o godz. 18.00 s. 402 w celu dokonania podziału na zajęcia z Filozofii i Etyki.

Studenci kierunku Nanotechnologia (z obu wydziałów), proszeni są o przybycie w czwartek (5.10.2017) na zajęcia z Filozofii o godz. 11.00, s. 135.