Studenci semestru 2. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zobowiązani są do realizacji 30 godzin (2ECTS) przedmiotów z grupy przedmiotów humanistycznych. W połowie grudnia 2017 roku można było wybierać przedmioty. Wszyscy prowadzący zajęcia otrzymali imienne listy osób zapisanych na przedmiot i tylko te osoby mogą uczestniczyć w zajęciach. Osoby, które nie dokonały wyboru muszą zwrócić się do Prodziekana ds. Studenckich celem zapisania się na przedmiot wybieralny. Zabronione jest zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u prowadzącego.

Przypominam również, że osoby które uzyskały zaliczenie z tych przedmiotów w latach poprzednich, zgodnie z uchwała Rady Wydziału zobowiązane są do złożenia podania o uznanie przedmiotu (przepisanie oceny) w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia semestru.