Informuję, że od 11.02.2020 r. do 17.02.2020 r. zostaną uruchomione zapisy na przedmioty wybieralne humanistyczne realizowane w semestrze II. Wyboru dokonać można po zalogowaniu do Panelu Studenta. Osoby które we wskazanym terminie nie dokonają zapisu, zostaną przydzielone na poszczególne przedmioty decyzją Prodziekana. Natomiast osoby, które nie mogły dokonać zapisu z przyczyn technicznych winne zgłosić się w tej sprawie do Prodziekana najpóźniej do 21.02.2020 r.