W środę 23 maja 2018 r. od 10.00 do 13.30 w sali 202 odbędzie się wykład pt. Budowa strategii rozwoju firmy oraz efektywność projektów inwestycyjnych, który wygłosi Pan Wiesław Kozioł, Zastępca Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju GA S.A. Wykład ten jest dedykowany dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia, których obecność jest obowiązkowa.