Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

Informujemy że nastąpiły drobne zmiany w podziale godzin na sem. letni roku akad. 2016/17:

Biotechnologia I st – II rok

Inżynieria chemiczna i procesowa I st – II rok
Inżynieria chemiczna i procesowa I st – III rok

Nanotechnologie i nanomateriały I st – I rok

Technologia chemiczna II st – I rok

Pozostałe lata i kierunki studiów – bez zmian. Pełny podział godzin dostępny jest na stronie: http://www.chemia.pk.edu.pl/studenci/do-pobrania/