Dodany przez
w kategorii: Studenci, Stypendia

Ostateczny termin składania wniosków dot. pomocy materialnej ( stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów itd. ) na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 – 23 luty 2017. Informacja dotyczy studentów II stopnia.