Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej została powołana do życia decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 maja 2019 r. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej PK jest dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

Szkoła kształci m.in w dyscyplinie „Inżynieria Chemiczna” przypisanej do Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność szkoły:
+ Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej