Dodany przez
w kategorii: Studenci, Ważne

Informacja dla Studentów II roku I stopnia Technologii Chemicznej: Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Podstawy Technologii Chemicznej” dla wszystkich grup technologicznych rozpoczynają się od DRUGIEGO tygodnia semestru.