Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Gorazdy, odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 r. /czwartek/ o godz. 11:00 w sali 35 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
– harmonogram postępowania habilitacyjnego,
– wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
– autoreferat,
– skład komisji habilitacyjnej,
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Piotr Grzesiak , prof. zw. IOR-PIB (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu),
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
– recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Jerzy Baron, prof. PK (Politechnika Krakowska).