Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej wszczęto postępowanie habilitacyjne pani dr inż. Barbary Gawdzik w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie technologia chemiczna.

 

Dokumenty związane z postępowaniem habilitacyjnym dostępne są poniżej:

wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,

autoreferat,

skład Komisji habilitacyjnej,

harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego.