Dodany przez
w kategorii: Studenci

Dziekanat WIiTCh informuje, że studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, zobowiązani są do podpisania ślubowania, umowy. Osoby, które nie zrobią tego w terminie do dnia 12.03.2018r. (poniedziałek) zostaną skreślone z listy studentów.