Dodany przez
w kategorii: Projekty

Informujemy, że w okresie od 01.08.2018 do 31.03.2020 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej wraz z Gminą Gorlice realizują  projekt  pn.  „Poznajemy zawód inżyniera” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych min. 800 uczniów z 9 szkół podstawowych gminy Gorlice w zakresie komunikowania się, współpracy, rozbudzenia ciekawości poznawczej, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz rozwiązywania problemów i działania  innowacyjnego oraz pracy zespołowej przy wykorzystaniu zasobów uczelni.

wer-rp-ue