Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację i rozprzestrzenianie się Koronawirusa na terenie Polski, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo została podjęta decyzja o zawieszeniu przyjęć studentów i interesantów w Dziekanacie WIiITCh do odwołania.

W pilnych sprawach należy kontaktować się wyłącznie mailowo

Małgorzata Stanek, e-mail: malgorzata.stanek@pk.edu.pl

Monika Wałecka, e-mail: monika.walecka@pk.edu.pl

Iwona Mucha, e-mail: ipabjan@pk.edu.pl

Anna Wiącek, e-mail: wiacek@chemia.pk.edu.pl