Dodany przez
w kategorii: Studenci

Centrum Energetyki AGH poszukuje studentów do prac zleconych w realizacji prac badawczo-rozwojowych
z firmą DELPHI:

Zlecenie:
„Oznaczanie obiektów na danych wideo zebranych podczas rzeczywistych jazd testowych”
„Uwierzytelnianie danych pochodzących z samochodowych czujników różnego typu”

Wymagania stawiane kandydatom:
• Aktywny status studenta;
• Wiek poniżej 26 roku życia;
• Dyspozycyjność min. 25 godzin w tygodniu;
• Preferowane techniczne kierunki studiów, ukończony I rok studiów;
• Skrupulatność, dokładność i odpowiedzialność;
• Znajomość pakietu MS Office;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
• Wysoka kultura osobista;
• Umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość;

Oferujemy:
• Szkolenia i instruktarz,
• Pracę w formule umowy zlecenia;
• Wynagrodzenie 13 zł brutto/h,
• Możliwość odbycia praktyk studenckich,
• Ciekawe doświadczenie zawodowe.
• Pracę w bliskości uczelni i akademika,

Sposób aplikowania:
• Dokumenty aplikacyjne prosimy dostarczać w formie elektronicznej na adres zlecenia.ce@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
• CV z danymi kontaktowymi;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie lub status studenta, przebieg pracy zawodowej, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Na zgłoszeniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”