Warunki przystąpienia do programu

Warunkiem przystąpienia do programów OnTheHub, Azure Dev Tools for Teaching i Office 365 Education (*) jest pozostawanie aktualnie na liście studentów/doktorantów lub posiadanie statusu pracownika dydaktycznego naszego wydziału, zapoznanie się z warunkami licencji oraz ich akceptacja. Pierwsze logowanie w systemie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do programu i potwierdzeniem posiadania statusu doktoranta, pracownika dydaktycznego lub administratora studenckiej pracowni komputerowej.


 

Platforma OnTheHub

Na platformie WebStore firmy Kivuto dostępne są między innymi:

– Bezpłatne oprogramowanie IBM – aplikacje, takie jak IBM Cloud i Watson, są teraz dostępne bezpłatnie dla uprawnionych studentów/doktorantów i wykładowców,
– Zniżki na zakup oprogramowania od Adobe, VMware, Norton, Parallels i innych wiodących producentów oprogramowania dla użytkowników OnTheHub WIiTCh,
– Rozbudowane wsparcie klienta – Kivuto i wydawcy oprogramowania będą obsługiwać zgłoszenia serwisowe dotyczące wszystkich nowych produktów dodawanych OnTheHub.

Strona logowania (przystąpienie do programu) OnTheHub >>


 

Usługi firmy Microsoft

Dostęp do usług firmy Microsoft można uzyskać po rejestracji konta u administratora usługi (dr inż. Artur Jaroń) i akceptacji licencji na stronie (adres e-mail z domeny chemia.pk.edu.pl): https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education

Dla pracowników dydaktycznych i doktorantów naszego wydziału dostępne są następujące usługi firmy Microsoft:

– darmowa wersja Office 365 Education – logowanie do usługi: https://www.office.com/

Zbiór usług umożliwiających udostępnianie materiałów szkolnych i wspólną pracę nad nimi. Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla obecnych wykładowców lub studentów/doktorantów WIiTCh. Zawiera aplikacje Office Online (Word, PowerPoint, Excel i OneNote), osobisty magazyn w chmurze, usługę Yammer i witryny programu SharePoint.

– subskrypcja programu Azure Dev Tools for Teaching – logowanie do usługi: https://aka.ms/devtoolsforteaching

Program Azure Dev Tools for Teaching zapewnia wykładowcom i studentom/doktorantom WIiTCh dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych, oprogramowania i usług firmy Microsoft. Oprogramowanie uzyskane za pośrednictwem subskrypcji musi być używane do celów instruktażowych i badawczych (niekomercyjnych) oraz nie może być używane do uruchamiania infrastruktury wydziału. Ponadto wykładowcy i studenci/doktoranci wydziału mogą pobrać oprogramowanie w celu zainstalowania na swoich komputerach osobistych do użytku edukacyjnego zgodnie zapisami licencji, która go dotyczy. Często zadawane pytania >>

W trakcie rejestracji doktoranci WIiTCh wybierają opcję student.

(*) Uwaga:
Za udostępnienie usługi Office 365 dla doktorantów odpowiada Dział Informatyzacji PK. Szczegóły na stronie: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-doktorantow/
Doktoranci WIiTCh w ramach usług oferowanych przez Wydział mogą uzyskać dostęp do platformy  OnTheHub oraz Azure Dev Tools for Teaching.