prof. dr hab. inż. Adam Jan Grochowalski

Stanowisko: Kierownik Zakładu

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Analitycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 312

   012 628 21 12

   Moje publikacje

   

tel. mob.: 881 500 878
Specjalność naukowa: chemia analityczna
strona www: dioksyny.pl

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Wydział IiTCh Politechniki Krakowskiej, 1978
dr inż.Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990
dr hab. inż.Wydział, Chemiczny Politechniki Gdańskiej , 2001
prof. dr hab. inż.Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Nauki techniczne, 2016Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Specjalizuję się w badaniach w zakresie oznaczania śladowej ilości szkodliwych, organicznych związków chemicznych w tym głównie: dioksyn, PCB, polibromowanych eterów difenylowych itd. W pracy wykorzystuję techniki chromatografii gazowej, cieczowej oraz spektrometrii mas. Tematem moich badań są również: metody przygotowania próbek do analiz śladowych, metody pasywne w oznaczaniu zanieczyszczeń organicznych powietrza i wody, techniki spalania odpadów, współspalania odpadów w urządzeniach energetycznych i cementowniach, pomiary emisji zanieczyszczeń - w tym dioksyn.Jestem kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej naszego Wydziału oraz Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, które w sierpniu 2006 uzyskało akredytację PCA w zakresie oznaczania dioksyn i PCB. Numer akredytacji AB 749. Laboratorium współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi i wyposażone jest w unikatową aparaturę badawczą, w tym spektrometry mas z wielostopniową fragmentacją cząsteczki.Laboratorium posiada stronę internetową: http://www.dioksyny.pl/
Od 1996 roku kierownikiem Laboratorium Analiz Śladowych, które uzyskało akredytację PCA w 2006r. Specjalizuje się w oznaczaniu dioksyn, furanów i PCB. 
Jeżeli chcesz zobaczyć czym zajmuję się poza zawodowo, zapraszam do obejrzenia mojej prywatnej strony: http://www.grochowalski.pl/ Zapraszam !

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Analityka środowiskowa i przemysłowa (Wykłady)
 • Dioksyny jako problem XXI wieku (Wykłady)
 • Metody chromatografii w przemysle i środowisku (Wykłady)
 • Metody kontrolno-pomiarowe w przemysle i środowisku (Laboratoria)
 • Metody przygotowania próbek do analiz śladowych (Wykłady)
 • Nowoczesne metody chromatograficzne (Laboratoria)
 • Ochrona Środowiska - Kursy podyplomowe, UJ i AGH (Wykłady)
 • Podstawy Analityki Środowiskowej (Seminaria)
 • Zarządzanie jakością (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Japonia, Tohoku University, Sendai, Visiting professor, IX - XI 2008
 • Australia, University of Newcastle, Visiting scientist, IX 2009
 • Szwajcaria - Genewa, UNEP - ONZ, Stała współpraca - ekspert, od 2006

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Wyróżnienie za osiągnięcia naukowe dla miasta Krakowa - Allianz - Nauka, Kraków, 2000
 • Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego za "Wybitne Osiagniecia w Chromatografii i Technikach Pokrewnych" 2000/2001, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Warszawa, 2001
 • Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011
 • Rada Programowa ds. Gospodarki Odpadami przy Prezydencie m. Krakowa, Kraków, 2011

Hobby:

Entomologia i fotografia
Turystyka górska

Polecane strony internetowe:

Prywatna strona Adama Grochowalskiego
Laboratorium Analiz Śladowych - oznaczanie dioksyn