prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Stanowisko: Kierownik Katedry C-4

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 540

   12-6282727

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, technologia tworzyw sztucznych, 1992
drAkademia Górniczo-Hutnicza, termochemia, 1995
dr hab.Politechnika Warszawska, technologia polimerów, 1999
profesorPolitechnika Warszawska , technologia polimerów, 2006Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Działalność naukowo-badawcza prof. dr hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego obejmuje przede wszystkim badania właściwości termicznych związków wielkocząsteczkowych. Otrzymane wyniki badań lotnych produktów rozkładu przy zastosowaniu metody spektroskopii w podczerwieni i pirolizy/spektrometrii mas, w połączeniu z opisem kinetycznym procesu, pozwoliły na zaproponowanie mechanizmu rozkładu termicznego wybranych związków wielkocząsteczkowych o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności. Prowadzone są prace badawcze w obszarze polimerowych materiałów fazowo-zmiennych do akumulacji ciepła oraz w obszarze nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza z montmorylonitem lub POSS.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:

 • Projekt badawczy nr 4 T09B 077 22 (zwykły ),

  Nowe materiały polimerowe zdolne do akumulowania energii, realizowany w latach 2002/2005

 • Projekt badawczy nr 1466/T09/2001/21 (promotorski), Pro-ekologiczne spienione tworzywa poliuretanowe o obniżonej palności, realizowany w latach 2002/2003
 • Projekt badawczy nr 0583/T02/2007/02 (rozwojowy), Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/montmorylonit o obniżonej palności, realizowany w latach 2007/2010

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Ang. terminologia techniczna I i II (Wykłady)
 • Fizykochemia polimerów (Wykłady)
 • Materiały kompozytowe (Wykłady)
 • Polimery specjalne (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • USA, Polytechnic University, badawczy, 2000r.
 • Portugalia, NATO-ASI, szkoła tematyczna, 2002r.
 • USA, CUNY-NSF, badawczy, 2003r.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 1996
 • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej, Nowy Jork, 2000
 • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2000
 • Nagroda Fundacji Fulbrighta, Washington DC, 2002
 • Nagroda Rektora PK, Kraków, 2006
 • Członkostwo w MKNT PAU, Kraków, 2007
 • Wiceprzewodniczący RN ICSO "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, 2007
 • Członkostwo w Komitecie Zarządzającym programu europejskiego COST 543, Bruksela, 2007