prof. dr hab.inż. Dariusz Bogdał

Stanowisko:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój

   

   Moje publikacje

   pcbogdal@pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Wydział Chemiczny Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, 1985
drWydział Chemiczny Uniwersytet Jagielloński, nauki chemiczne, 1991
dr hab.Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, nauki chemiczne, 2000
prof.Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, nauki chemiczne, 2007Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Dorobek naukowy: autor i współautor 2 książek wydanych w wydawnictwach zagranicznych (Elsevier i Blackwell-Wiley), 3 rozdziałów książek również w wydawnictwie zagranicznym (Wiley-VCH), ponad 80 prac oryginalnych i przeglądowych wydanych głownie za granicą, 45 komunikatów w wydawnictwach konferencyjnych i zeszytach naukowych, ponad 40 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.


Wypromował 4 doktorów nauk chemicznych i technicznych.


Uczestniczy aktywnie w programach międzynarodowych COST: Akcja D10- członek Grupy Roboczej WG10; D29 – członek Komitetu Zarządzającego, D32- członek Komitetu Zarządzającego oraz Przewodniczący Grupy Roboczej WG0010/04, D40 - członek Komitetu Zarządzającego oraz członek Grupy Roboczej WG1. jest edytorem regionalnym czasopism: Molecules i Arkivoc. Współpracuje z ośrodkami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi.