prof. dr hab.inż. Dariusz Bogdał

Stanowisko:

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój

   

   pcbogdal@pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Wydział Chemiczny Politechnika Krakowska, technologia chemiczna, 1985
drWydział Chemiczny Uniwersytet Jagielloński, nauki chemiczne, 1991
dr hab.Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, nauki chemiczne, 2000
prof.Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska, nauki chemiczne, 2007

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Galica Mateusz, Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Microwave-assisted oxidation of alcohols by hydrogen peroxide catalysed by tetrabutylammonium decatungstate, Chemical Papers, ISSN:0366-6352 (2013)
 2. Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Luminescence phenomena of biodegradable photoluminescent poly(diol citrates), Chemical Communications, ISSN:1359-7345 (2013)
 3. Kwasek Beata, Bogdał Dariusz, The use of hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of knee cartilage, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2014)
 4. Dworakowska Sylwia, Bogdał Dariusz, Zaccheria Federica, Ravasio Nicoletta, The role of catalysis in the synthesis of polyurethane foams based on renewable raw materials, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2014)
 5. Szczepan Bednarz, Błaszczyk Alicja, Błażejewska Diana, Bogdał Dariusz, Free-radical polymerization of itaconic acid in the presence of choline salts: Mechanism of persulfate decomposition, Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2014)
 6. Bednarz Szczepan, Fluder Maria, Galica Mateusz, Bogdał Dariusz, Maciejaszek Ireneusz, Synthesis of hydrogels by polymerization of itaconic acid-choline chloride deep eutectic solvent, Journal of Applied Polymer Science, ISSN:0021-8995 (2014)
 7. Radomski Piotr, Piątkowski Marek, Bogdał Dariusz, Jarosiński Andrzej, Zastosowanie chitozanu oraz jego modyfikowanych pochodnych do usuwania śladowych ilości metali ciężkich ze ścieków przemysłowych, Chemik : nauka – technika – rynek = Chemik : science – technique – market, ISSN:0009-2886 (2014)
 8. Kasprzyk Wiktor, Galica Mateusz, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Microwave-assisted oxidation of alcohols using zinc polyoxometalate, Synlett, ISSN:0936-5214 (2014)
 9. Ortyl Joanna, Galica Mateusz, Popielarz Roman, Bogdał Dariusz, Application of a carbazole derivative as a spectroscopic fluorescent probe for real time monitoring of cationic photopolymerization, Polish Journal of Chemical Technology, ISSN:1509-8117 (2014)
 10. Kasprzyk Wiktor, Bednarz Szczepan, Żmudzki Paweł, Galica Mateusz, Bogdał Dariusz, Novel efficient fluorophores synthesized from citric acid, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 11. Morais Ana R. C., Dworakowska Sylwia, Reis Alberto, Gouveira Luisa, Matos Cristina T., Bogdał Dariusz, Bogel-Łukasik Rafał, Chemical and biological-based isoprene production: Green metrics , Catalysis Today, ISSN:0920-5861 (2015)
 12. Kasprzyk Wiktor, Krzywda Piotr, Bednarz Szczepan, Bogdał Dariusz, Fluorescent citric acid-modified silicone materials, RSC Advances, ISSN:2046-2069 (2015)
 13. Bogdał Dariusz, Bednarz Szczepan, Matras-Postołek Katarzyna, Microwave-assisted synthesis of hybrid polymer materials and composites, Advances in Polymer Science, ISSN:0065-3195 (2015)
 14. Scotti Nicola, Ravasio Nicoletta, Psaro Rinaldo, Evangelisti Claudio, Dworakowska Sylwia, Bogdal Dariusz, Zaccheria Federica, Copper mediated epoxidation of high oleic natural oils with a cumene–O2 system, Catalysis Communication, ISSN:1566-7367 (2015)
 15. Dworakowska Sylwia, Cornille Adrien, Bogdał Dariusz, Boutevin Bernard, Caillol Sylvain, Formulation of bio-based epoxy foams from epoxidized cardanol and vegetable oil amine, European Journal of Lipid Science and Technology, ISSN:1438-7697 (2015)
 16. Cornille Adrien, Dworakowska Sylwia, Bogdał Dariusz, Boutevin Bernard, Caillol Sylvain, A new way of creating cellular polyurethane materials: NIPU foams, European Polymer Journal, ISSN:0014-3057 (2015)
 17. Komorowska-Durka Magdalena, Dimitrakis Georgios, Bogdał Dariusz, Stankiewicz Andrzej I., Stefanidis Georgios D., A concise review on microwave-assisted polycondensation reactions and curing of polycondensation polymers with focus on the effect of process conditions (Review), Chemical Engineering Journal, ISSN:1385-8947 (2015)
 18. Carnaroglio Diego, Tabasso Silvia, Kwasek Beata, Bogdal Dariusz, Gaudino Emanuela Calcio, Cravotto Giancarlo, From lignocellulosic biomass to lactic- and glycolic-acid oligomers: a gram-scale microwave-assisted protocol, ChemSusChem, ISSN:1864-5631 (2015)
 19. Piątkowski Marek, Bogdał Dariusz, Raclavský Konstantin, 1H and 13C NMR analysis of poly(succinimide) prepared by microwave-enhanced polycondensation of L-Aspartic Acid, International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC, ISSN:1023-666X (2015)
 20. Żaba Adam, Sovinska Svitlana, Kasprzyk Wiktor, Bogdał Dariusz, Matras-Postołek Katarzyna, Zinc sulphide (ZnS) nanparticles for advanced application, Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN:0011-4561 (2016)
 21. Kredatusova Jana, Beneš Hynek, Livi Sébastien, Pop-Georgievski Ognen, Ecorchard Petra, Abbrent Sabina, Pavlova Ewa, Bogdał Dariusz, Influence of ionic liquid-modified LDH on microwave-assisted polymerization of ε-caprolactone, Polymer, ISSN:0032-3861 (2016)
 22. Bogdal Dariusz, Gorczyk Jaroslaw, Kwasek Beata, Microwave-assisted synthesis of solid epoxy resins: study of molecular weight by GPC and MALDI-TOF/MS, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, ISSN:2168-0485 (2016)
 23. Matras-Postołek Katarzyna, Sovinska Svitlana, Żaba Adam, Bogdał Dariusz, Otrzymywanie i badanie nanocząsteczek siarczku cynku domieszkowanego miedzią, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 24. Bednarz Szczepan, Wesołowska Angelika, Trątnowiecka Magdalena, Bogdał Dariusz, Polymers from biobased-monomers: macroporous itaconic xerogels prepared in deep eutectic solvents, Journal of Renewable Materials, ISSN:2164-6325 (2016)
 25. Bogdał Dariusz, Prociak Aleksander, Bałaziński Krzysztof, Zdeb Róża, Kwasek Beata, Badania procesów glikolizy poli(tereftalanu etylenu) w warunkach promieniowania mikrofalowego, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
 26. Bogdał Dariusz, Kopeć Maciej, Ciepriała Milena, Kwasek Beata, Synteza i charakterystyka właściwości kopolimerów zawierających pierścienie karbazolowe i tiofenowe, Przemysł Chemiczny, ISSN:0033-2496 (2016)
Rozdziały monografii:
 1. Kwasek Beata, Bogdał Dariusz, Chemical modifications and application of hyaluronic acid, Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2013 : praca zbiorowa, ISBN:978-83-86520-19-0 (2013)
 2. Sovinska Svitlana, Bogdał Dariusz, Żaba Adam, Matras-Postołek Katarzyna, Jednowymiarowe nanokryształy półprzewodnikowe dla optoelektroniki, Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych, ISBN:978-83-65272-04-1 (2015)
 3. Bogdał Dariusz, Bednarz Szczepan, Matras-Postołek Katarzyna, Microwave-assisted synthesis of hybrid polymer materials and composites, Advances in Polymer Science, ISBN: (2015)
 4. Bogdal Dariusz, Galica Mateusz, Introduction to microwave chemistry, Microwave engineering of materials : from mesoscale to nanoscale, ISBN:978-981-4669-42-9 (H (2016)
Materiały konferencyjne:
 1. Dworakowska Sylwia, Bogdał Dariusz, Zaccheria Federica, Ravasio Nicoletta, Catalysis Today, The role of catalysis in the synthesis of polyurethane foams based on renewable raw materials, UBIOCHEM-III : Sustainable production of fuels/energy, materials & chemicals from biomass : the 3rd International Workshop of COST Action CM0903 "Utilization of Biomass for Sustainable Fuels and Chemicals" (2014)
 2. Bednarz Szczepan, Wesołowska Angelika, Trątnowiecka Magdalena, Bogdał Dariusz, Journal of Renewable Materials, Polymers from biobased-monomers: macroporous itaconic xerogels prepared in deep eutectic solvents, 6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry (GCNPC) (2016)


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Dorobek naukowy: autor i współautor 2 książek wydanych w wydawnictwach zagranicznych (Elsevier i Blackwell-Wiley), 3 rozdziałów książek również w wydawnictwie zagranicznym (Wiley-VCH), ponad 80 prac oryginalnych i przeglądowych wydanych głownie za granicą, 45 komunikatów w wydawnictwach konferencyjnych i zeszytach naukowych, ponad 40 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.


Wypromował 4 doktorów nauk chemicznych i technicznych.


Uczestniczy aktywnie w programach międzynarodowych COST: Akcja D10- członek Grupy Roboczej WG10; D29 – członek Komitetu Zarządzającego, D32- członek Komitetu Zarządzającego oraz Przewodniczący Grupy Roboczej WG0010/04, D40 - członek Komitetu Zarządzającego oraz członek Grupy Roboczej WG1. jest edytorem regionalnym czasopism: Molecules i Arkivoc. Współpracuje z ośrodkami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi.