dr hab. inż., prof. nadzw. PK Sławomir Wybraniec

Stanowisko: prof. nadzw. PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Analitycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 330; 331

   126283074; 126283075

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, technologia chemiczna, 1991
drWydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , 1997
dr hab.Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, 2012Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe

Aktualne zainteresowania naukowe:

1. Analityka betalain w próbkach pochodzenia roślinnego: Chromatograficzne metody rozdziału betalain, Metody ekstrakcji betalain, Zastosowanie spektrometrii mas w analizie betalain, Określanie struktury betalain metodą NMR

2. Analityka związków naturalnych

3. Badania właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych betalain

4. Zastosowanie betalain jako barwników żywności (badania trwałości betalain i produktów ich rozkładu)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:

  • Projekt badawczy nr 015/2002 (Własny - dla Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny przy zakladach farmaceutycznych POLPHARMA S.A.), Strukturalne badania nowych pigmentów betalain, realizowany w latach 2002/2005
  • Projekt badawczy nr N N205 2991 33 (Własny ), Wpływ warunków fizykochemicznych na przemiany chemiczne barwników betalain i ich pochodnych, realizowany w latach 2007/2010

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia analityczna II (Analiza instrumentalna) (Laboratoria) (Laboratoria)
  • Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa (Laboratoria)
  • Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa (Seminaria)
  • Techniki komputerowe w inżynierii i technologii chemicznej (Laboratoria)
  • Wybrane działy chemii analitycznej (Wykłady)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
  • Niemcy, Technische Universität Braunschweig, Institute of Food Chemistry, Staż - UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00, 01.07-30.09.2012
  • Izrael, The Institutes for Applied Research - Ben-Gurion University of the Negev (Beer-Sheva) , Postdoctoral fellowship , 02.1999-04.2001
  • Holandia, Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (Utrecht), Stypendium , 10.1993-09.1994