dr hab. inż., prof. PK Piotr Czub

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny PK

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 507

   (012) 628 3017, (012) 628 2129

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 1991
dr inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 1999
dr hab. inż.Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia tworzyw sztucznych, 2012


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr 3 T08E 046 29 (Badania własne), Synteza żywic epoksydowych na bazie modyfikowanych olejów roślinnych oraz produktów chemicznej degradacji odpadowego poli(tereftalanu etylenu), realizowany w latach 2005/2008

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • Chemia polimerów I (Laboratoria)
 • Chemia polimerów II (Laboratoria)
 • Chemia polimerów II (Wykłady)
 • Metody badań nanomateriałów (Wykłady)
 • Metody badań nanomateriałów (Seminaria)
 • Metody badań tworzyw sztucznych (Wykłady)
 • Metody modyfikacji polimerów (Seminaria)
 • Polimerowe systemy powłokowe (Seminaria)
 • Projekt technologiczno-procesowy (Projekty)
 • Projektowanie wybranych materiałów (Seminaria)
 • Projektowanie wybranych materiałów (Projekty)

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
 • Niemcy, Universitat Stuttgart, Institut fur Kunststoffprufung und Kunststoffkunde, Stypendium naukowe (Program TEMPUS), 04.08 - 31.10.1997
 • Francja, Universite Jean-Monnet, Stypendium naukowe (Program TEMPUS), 11.04 - 10.09.1996
 • Wielka Brytania, University of Surrey, Stypendium naukowe (Program TEMPUS), 26.03 - 23.06.1994

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok)
 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora PK za osiągnięcia naukowe (II stopnia) , Politechnika Krakowska, 2001
 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora PK za osiągnięcia naukowe (I stopnia) , Politechnika Krakowska , 2012
 • Nagroda zespołowa J.M. Rektora PK za osiągnięcia naukowe (I stopnia) , Politechnika Krakowska, 2014

Hobby:

Historia, literatura piękna, modelarstwo, lotnictwo, turystyka, fotografia