dr inż. Sławomir Michałowski

Stanowisko: Asystent naukowo-dydaktyczny

Samodzielna Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych (C-4)

Katedra Chemii i Technologii Polimerów


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-4), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 523

   012 628 21 14

   Moje publikacje

   spri@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych, 2001
dr inż.Politechnika Krakowska, Technologia Polimerów, 2007