dr inż. Ryszard Władysław Chrząszcz

Stanowisko: Z-ca Dyrektora Instytutu

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Zakład Chemii Analitycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 333

   012-6282713

   Moje publikacje

   rchrzasz@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

dr inżPolitechnika Krakowska, Wydział Chemii, chemia, 1986Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe
Od 1998 roku praca w Zakładzie Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej. Do roku 1998 praca w Samodzielnej Katedrze Tworzyw Sztucznych. Zainteresowania naukowe: - analiza śladowa polichlorowanych dioksyn i furanów, polichlorowanych bifenyli, bromowanych środków obniżajacych palność, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i pestycydów.- zastosowanie metod spekrtrometrii mas i chromatografii gazowej (GC-MS/MS).