dr Barbara Laskowska

Stanowisko: st. wykładowca

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 223

   12 628 27 25

   


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, chemia fizyczna-elektrochemia, 1995
drPolitechnika Krakowska, chemia fizyczna, 2007

Publikacje (wykaz najważniejszych publikacji):

Publikacje w czasopismach:
 1. Kurleto Kamil, Kurowski Grzegorz, Laskowska Barbara, Malinowska Magdalena, Sikora Elżbieta, Vogt Otmar, Wpływ warunków parzenia na zawartość antyoksydantów w naparach różnych rodzajów herbat, Wiadomości Chemiczne, ISSN:0043-5104 (2013)
 2. Pulit Jolanta, Banach Marcin, Zielina Michał, Laskowska Barbara, Kurleto Kamil, Raspberry extract as both a stabilizer and a reducing agent in environmentally friendly process of receiving colloidal silver, Journal of Nanomaterials, ISSN:1687-4110 (2013)

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PB 2381/H03/2006/31 (grant promotorski), Wpływ kwasów Bronsteda w zależności od typu i mocy na elektrochemiczną redukcję tlenu w rozpuszczalnikach niewodnych., realizowany w latach 2006/2007

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • chemia fizyczna (Laboratoria)
 • chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • chemia fizyczna (Wykłady)
 • kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych (Wykłady)
 • kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych (Ćwiczenia)
 • Kinetyka reakcji chemicznych (Wykłady)
 • Kinetyka reakcji chemicznych (Ćwiczenia)
 • Koloidy i elektrochemia (Laboratoria)
 • koloidy w układach biologicznych (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii fizycznej (Laboratoria)
 • wybrane działy chemii fizycznej (Wykłady)