dr Barbara Laskowska

Stanowisko: st. wykładowca

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej (C-5)

Biotechnologii i Chemii Fizycznej


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-5), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 223

   12 628 27 25

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

mgrUniwersytet Jagielloński, chemia fizyczna-elektrochemia, 1995
drPolitechnika Krakowska, chemia fizyczna, 2007


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • Projekt badawczy nr PB 2381/H03/2006/31 (grant promotorski), Wpływ kwasów Bronsteda w zależności od typu i mocy na elektrochemiczną redukcję tlenu w rozpuszczalnikach niewodnych., realizowany w latach 2006/2007

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
 • chemia fizyczna (Laboratoria)
 • chemia fizyczna (Ćwiczenia)
 • chemia fizyczna (Wykłady)
 • kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych (Wykłady)
 • kinetyka i termodynamika reakcji enzymatycznych (Ćwiczenia)
 • Kinetyka reakcji chemicznych (Wykłady)
 • Kinetyka reakcji chemicznych (Ćwiczenia)
 • Koloidy i elektrochemia (Laboratoria)
 • koloidy w układach biologicznych (Laboratoria)
 • Wybrane działy chemii fizycznej (Laboratoria)
 • wybrane działy chemii fizycznej (Wykłady)