dr hab. inż., prof. nadzw. PK Marcin Banach

Stanowisko: profesor nadzwyczajny PK

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)

Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 410b

   628 28 61

   Moje publikacje

   


Przebieg pracy naukowej:

Mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Technologia Chemiczna Nieorganiczna, 2006
Dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2009
Dr hab. inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Nauki Techniczne, Technologia Chemiczna, 2013


Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
  • Projekt badawczy nr PB Nr N N209 411139 (własny), Opracowanie receptury preparatów nanozwiązków srebra i zastosowanie ich do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich, realizowany w latach 2010/2013
  • Projekt badawczy nr LIDER/03/146/L-3/11/NCBR/2012 (), Synteza oraz zastosowania innowacyjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznych, realizowany w latach 2012/2015

Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Ekonomia (Wykłady)
  • Modelowanie procesów technologicznych (Projekty)
  • Praktyczne planowanie eksperymentu (Laboratoria)
  • Technologia chemiczna (Wykłady)
  • Zielona chemia (Seminaria)