dr inż. Anna Magdalena Maślanka

Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej (C-1)


   31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 (C-1), Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, pokój 327

   628 27 07

   Moje publikacje

   amaslanka@chemia.pk.edu.pl


Przebieg pracy naukowej:

mgr inżPolitechnika Wrocławska, Biotechnologia, 1997
drPolitechnika Krakowska, 2005


Prowadzone wykłady, zajęcia dydaktyczne
  • Chemia analityczna (Laboratoria)
  • Mikrobiologia przemysłowa (Wykłady)
  • Toksykologia i ekotoksykologia (Wykłady)
  • Toksykologia i ekotoksykologia (Laboratoria)